Wkrótce poznamy Najlepszego Pracodawcę 2016 roku

A nie tylko to jest przecież ważne dla mieszkańców regionu – także kultura organizacyjna firm, ich polityka zatrudnienia, możliwości rozwoju dawane pracownikom. Na te właśnie elementy zwraca uwagę konkurs o tytuł Najlepszego Pracodawcy.

W ubiegłym roku wzięło w nim udział aż 21 firm (nie muszą należeć do grupy stu największych). I jak podkreślaliśmy, choć zwycięzca jest tylko jeden (w ub. roku główny tytuł przypadł firmie Adampol SA), to już sam udział w konkursie jest sygnałem, że firmie zależy na opinii dobrego pracodawcy, że jest otwarta na poddanie się ocenie.

Przypomnijmy ogólne zasady.

Firmy zainteresowane dołączeniem do rankingu o tytuł Najlepszego Pracodawcy prosimy o kontakt z: Anną Jankowską – anna.jankowska@polskapress.pl tel. 85 748 95 65.
Do przedsiębiorstwa zgłoszą się wtedy przedstawiciele Direction Group Polska i uzgodnią szczegóły badań ankietowych. Ocena generalna składa się z pięciu podkategorii, z których każda jest ważnym elementem funkcjonowania polityki personalnej i zarządczej firmy.

Więcej informacji o metodzie i korzyściach z badania

Kategorie oceny to:

  1. inwestycja w pracownika (jak dużo środków pozapłacowych pracodawca przeznacza na rzecz pracowników);
  2. rozwój pracownika (siła firm w zakresie wsparcia edukacji pracowników);
  3. współpraca z lokalnym rynkiem pracy, czyli działania na rzecz aktywizacji zawodowej środowiska, w którym firma funkcjonuje i wspierania tego środowiska w rozwoju społecznym i ekonomicznym,
  4. zarządzanie talentami, czyli umiejętność praktycznego i rzeczywistego budowania potencjału pracowników,
  5. wskaźnik NPS® lojalności pracowników (informacje z anonimowych ankiet pracowników).

Przypomnijmy jeszcze, że:
do 25 października czekamy na zgłoszenia firm do Złotej Setki oraz konkursów o tytuł Eksportera i Inwestora Roku.
Natomiast na zgłoszenie do konkursu i tytuł najlepszy Pracodawca czekamy do 27 października.

Najlepszy Pracodawca