Podlaska Złota Setka Przedsiębiorstw. Doceniamy rolę eksporterów i inwestorów w regionie

Do 20 października czekamy na zgłoszenia od firm, które chcą samodzielnie przekazać dane do Podlaskiej Złotej Setki Przedsiębiorstw. Ale nie tylko.

Przypomnijmy podstawową zasadę: do danych finansowych podlaskich firm docieramy podobnie jak w ubiegłym roku przede wszystkim za pośrednictwem firmy Bisnode – wywiadowni gospodarczej, znanej z profesjonalizmu i znajomości polskiego rynku. Współpraca ta w zeszłym roku zaprocentowała m.in. znacznym rozszerzeniem bazy danych Złotej Setki. Dane te pozyskiwane są przede wszystkim z raportów składanych przez przedsiębiorców w Krajowym Rejestrze Sądowym.

Ale uwaga: drugim źródłem informacji o kondycji finansowej firm są same firmy.

To bardzo ważne, ponieważ z różnych względów (formalno-prawnych, organizacyjnych) dane z KRS nie zawsze są dostępne (zwłaszcza w terminie, jaki umożliwia nam skonstruowanie listy). Dlatego apelujemy bardzo o bezpośrednie zgłoszenia samych firm. Tak jak rok temu, prosimy o przesyłanie na adres mailowy autorki tego tekstu skanu Bilansu oraz Rachunku Zysków i Strat ze Sprawozdania Finansowego oraz informacji o zatrudnieniu ogółem i na terenie województwa podlaskiego, za 2016 rok.Na podstawie danych zgromadzonych w wyżej wymieniony sposób uhonorujemy nagrodami po trzy firmy o największych przychodach spośród firm dużych, średnich i małych.
Za Awans roku nagrodzimy przedsiębiorstwo, które wykonało największy skok do góry listy w stosunku do ubiegłego roku, a za Debiut roku – firmę, która pojawiła się w Złotej Setce po raz pierwszy i jest spośród takich debiutantów na najwyższym miejscu. W wymienionych kategoriach czynnikiem decydującym jest po prostu kwota przychodu netto w 2016 roku. Ale mamy też kategorię, która uwzględnia wyjątkowo dynamiczny rozwój spółki – to Firma roku. Na zwycięstwo w niej wpływa układ kilku wskaźników: dynamika przychodów 2015/2016, dynamika zysku, stopa zwrotu kapitału własnego, rentowność przychodów, bieżąca płynność finansowa, dynamika wzrostu majątku trwałego.

Jednocześnie bardzo serdecznie zapraszamy firmy do pokazania się w konkursie o tytuł Eksportera Roku i Inwestora Roku (krajowego i zagranicznego).

Jest to konkurs prowadzony przez partnera Podlaskiej Złotej Setki Kuriera Porannego – firmę doradczą PwC. Wzorem ubiegłego roku nagrody w tym konkursie przyznawane są firmom, które wykazują się najwyższymi kwotami przychodów uzyskanych z działalności eksportowej czy największymi nakładami inwestycyjnymi (pod uwagę brane są wyniki za lata 2014-2016).

Organizatorzy konkursu oceniając firmy biorą też pod uwagę konsekwencje realizowanej polityki eksportowej, udział eksportu w całkowitej sprzedaży, dywersyfikację rynków eksportowych, dynamikę przychodów i zatrudnienia, ciągłość inwestycji przez rozbudowę lub modernizację fabryk, tworzenie centrów naukowo-badawczych.

Uwaga: aby być branym pod uwagę w konkursie, firma nie musi generować przychodów kwalifikujących ją do Złotej Setki.
Aby wziąć udział w konkursie na Eksportera i Inwestora (krajowego i zagranicznego), wystarczy wypełnić ankietę, która znajduje się pod adresem

 

Inwestor Roku

Eksporter Roku

Przypomnijmy.

Do 25 października czekamy na zgłoszenia firm do Złotej Setki oraz konkursów o tytuł Eksportera i Inwestora Roku. Natomiast na zgłoszenie do konkursu i tytuł najlepszy Pracodawca czekamy do 27 października.