Ruszyła 14. edycja Podlaskiej Złotej Setki Przedsiębiorstw Kuriera Porannego

Poznamy największe i najbardziej dynamicznie rozwijające się firmy regionu. Największych eksporterów, inwestorów i Najlepszego Pracodawcę. Wybierzemy Menedżera Roku.
51 milionów złotych – co najmniej taką kwotą przychodu netto musiało się wykazać przedsiębiorstwo w 2015 roku, żeby wejść do grona stu liderów gospodarczych regionu w zeszłorocznej edycji rankingu. To próg, który z roku na rok znajduje się coraz wyżej. Jaki będzie w tegorocznej edycji? Ogłosimy oficjalnie 24 listopada podczas gali Podlaskiej Złotej Setki Przedsiębiorstw „Kuriera Porannego” w Teatrze Dramatycznym.

Bardzo ciekawe będzie także, jaką kwotę przychodu osiągnie firma zajmująca pierwsze miejsce w rankingu. Czy jakieś przedsiębiorstwo przeskoczy 3 mld 883 mln zł? Taki był przychód netto zwycięskiej w zeszłym roku Grupy Mlekovita.

Nagrody, jakie wręczymy

Uhonorujemy nimi (jak przed rokiem) po trzy firmy o największych przychodach spośród firm dużych, średnich i małych. Za Awans roku nagrodzimy przedsiębiorstwo, które wykonało największy skok do góry listy w stosunku do ubiegłego roku, a za Debiut roku – firmę, która pojawiła się w Złotej Setce po raz pierwszy i jest spośród takich debiutantów na najwyższym miejscu.

W wymienionych kategoriach czynnikiem decydującym jest po prostu kwota przychodu netto w 2016 roku. Ale mamy też kategorię, która uwzględnia wyjątkowo dynamiczny rozwój spółki – to Firma roku. Na zwycięstwo w niej wpływa układ kilku wskaźników: dynamika przychodów 2015/2016, dynamika zysku, stopa zwrotu kapitału własnego, rentowność przychodów, bieżąca płynność finansowa, dynamika wzrostu majątku trwałego.

Uwzględniając trendy na rynku i rolę na nim nowych technologii, uhonorujemy wyróżnieniem najwyżej sklasyfikowaną w rankingu firmę branży IT, a podkreślając znaczenie jakości zatrudnienia w regionie, ponownie nagrodzimy Najlepszego Pracodawcę, wyłonionego z grona podlaskich firm w wyniku badania przeprowadzonego przez Direction Group Marka Masalskiego.

Najlepszy Pracodawca

W badaniu (które przeprowadzi współpracująca z nami firma Direction Group Poland i które będzie podstawą przyznania nagrody w tej kategorii) uwzględniana będzie zarówno ocena firmy dokonana przez jej pracowników, jak i działania pracodawców na rzecz rozwoju ludzi u nich zatrudnionych. Ankiety związane z tym działaniem będziemy rozsyłać do firm.

Firmy zainteresowane dołączeniem do rankingu o tytuł Najlepszego Pracodawcy prosimy o kontakt z:
Anną Jankowską – anna.jankowska@polskapress.pl tel. 85 748 95 65

Do firmy zgłoszą się wtedy przedstawiciele Direction Group Polska i uzgodnią szczegóły badań ankietowych.
Uwaga: szczegółowe wyniki badań nie będą publikowane; pozostaną do dyspozycji firm. Tytułem Najlepszego Pracodawcy nagradzamy przedsiębiorstwo, którego badanie da najlepszy wynik i prezentujemy uczestników rankingu, jako godnych polecania pracodawców.

Na zgłoszenia w konkursie o tytuł Najlepszy Pracodawca czekamy do 27 października

Z kolei ze względu na znaczenie inwestycji i eksportu dla gospodarki regionu na gali 24 listopada wręczymy także tytuły Największych Eksporterów i Inwestorów. Konkurs uwzględniający te kryteria prowadzi współpracująca z nami przy organizacji Podlaskiej Złotej Setki Przedsiębiorstw prestiżowa firma doradcza PwC.

Zapraszamy firmy, czyli słowo o metodzie

Do danych finansowych podlaskich firm docieramy podobnie jak w ubiegłym roku przede wszystkim za pośrednictwem firmy Bisnode – wywiadowni gospodarczej, znanej z profesjonalizmu i znajomości polskiego rynku. Współpraca ta w zeszłym roku zaprocentowała m.in. znacznym rozszerzeniem bazy danych Złotej Setki. Dane te pozyskiwane są przede wszystkim z raportów składanych przez przedsiębiorców w Krajowym Rejestrze Sądowym.

Uwaga: drugim źródłem informacji są same firmy. To bardzo ważne, ponieważ z różnych względów (formalno-prawnych, organizacyjnych) dane z KRS nie zawsze są dostępne (zwłaszcza w terminie, jaki umożliwia nam skonstruowanie listy). Dlatego apelujemy bardzo o bezpośrednie zgłoszenia samych firm. Tak jak rok temu, prosimy o przesyłanie na adres mailowy autorki tego tekstu skanu Bilansu oraz Rachunku Zysków i Strat ze Sprawozdania Finansowego oraz informacji o zatrudnieniu ogółem i na terenie województwa podlaskiego, za 2016 rok.

Natomiast, aby wziąć udział w konkursie na Eksportera i Inwestora (krajowego i zagranicznego), wystarczy wypełnić ankietę, która znajduje się pod adresem

 

Inwestor Roku

Eksporter Roku

25 października  do tej daty czekamy na zgłoszenia do Złotej Setki   i towarzyszących jej konkursów o tytuł Eksportera i Inwestor Roku

Menedżer Roku 2016

To jedyna indywidualna nagroda w Podlaskiej Złotej Setce Przedsiębiorstw.Przyznajemy ją ósmy rok. Wysłaliśmy już do czołowych organizacji okołobiznesowych regionu prośbę o wytypowanie pięciu kandydatów/kandydatek do tego tytułu doceniającego rolę liderów firm. Z grona, jakie w ten sposób powstanie, nominujemy do tytułu pięć osób, które zebrały najwięcej wskazań. Z tej piątki drogą głosowania kilkuset przedsiębiorców z województwa (ponownie większością głosów) wybrana zostanie jedna. Gdyby się okazało, że kilka osób zdobyło takie samo poparcie, głos decydujący ma Kapituła rankingu, która zbierze się na posiedzeniu 30 października. 

W razie potrzeby zapraszamy do kontaktu:
85 74 89 552 Maryla Pawlak-Żalikowska