Wkrótce poznamy Najlepszego Pracodawcę 2017 roku

Podobnie jak w poprzednich latach ocena generalna w konkursie Najlepszy Pracodawca Roku składa się z ocen w pięciu kategoriach, z których każda jest oddzielnie ważnym elementem funkcjonowania polityki personalnej.

Przypomnijmy ogólne zasady.

Firmy zainteresowane dołączeniem do rankingu o tytuł Najlepszego Pracodawcy prosimy o kontakt z: Julian Jarewicz julian.jarewicz@polskapress.pl tel. 505 111 526
Do przedsiębiorstwa zgłoszą się wtedy przedstawiciele Direction Group Polska i uzgodnią szczegóły badań ankietowych. Ocena generalna składa się z pięciu podkategorii, z których każda jest ważnym elementem funkcjonowania polityki personalnej i zarządczej firmy.

Więcej informacji o metodzie i korzyściach z badania

Kategorie oceny to:

  • Pierwszą podkategorią jest „Inwestycja w pracownika”, czyli wymiar tego jak dużo środków poza płacowych pracodawca przeznacza na rzecz pracowników. Środki te mogą pochodzić zarówno z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych jak i ze środków dodatkowo przeznaczanych na potrzeby pracowników.
  • Drugą podkategorią jest „Rozwój pracownika”. To podkategoria oceniająca firmy pod kątem realizowanych funkcji edukacji posiadanego kapitału ludzkiego. Podkategoria ta jest mierzona liczbą dni szkoleń jaką odbyli pracownicy, stażyści i praktykanci w ramach wykonywanej pracy. Ważne jest że do tych dni szkoleń zaliczane są nie tylko dni szkoleń zewnętrznych ale również szkolenia wewnętrzne o ile były prowadzone w sposób udokumentowany. Drugim ważnym elementem w tej podkategorii jest zasięg edukacji w stosunku do zatrudnionych – im więcej osób jest objętych takim programem szkoleń tym więcej punktów firma może zdobyć.
  • Trzecią podkategorią jest „Współpraca z lokalnym rynkiem pracy” ujmujący różne działania na rzecz aktywizacji zawodowej środowiska w którym firma funkcjonuje i wspierania tego środowiska w rozwoju społecznym i ekonomicznym. Ważne przy tym są aktywności firm ukierunkowane zarówno na wsparcie osób bezrobotnych i niepełnosprawnych w podejmowaniu i utrzymywaniu zatrudnienia, jak i programy wsparcia absolwentów, współpracy ze szkołami i uczelniami czy wspieranie zmiany pokoleniowej w przedsiębiorstwie lub tworzenie specjalnych programów stypendialnych dla przyszłych pracowników.
  • Czwartą podkategorią jest „Zarządzanie talentami” czyli umiejętność praktycznego i rzeczywistego budowania potencjału pracowników poprzez umiejętne zarządzanie posiadanymi zasobami. Podkategoria ta dawała firmom punkty za posiadanie i używanie narzędzi do identyfikacji talentów, rozwijania i kierowania rozwojem pracowników. Ważnymi czynnikami punktacji były narzędzia angażujące pracownika w osiąganie celów firmy przy jednoczesnym dobrze zdefiniowanym procesie rozwoju pojedynczego pracownika.
  • Piątą podkategorią jest „Wskaźnik NPS® lojalności pracowników”. Wynik tej podkategorii były zbierane wprost z anonimowych ankiet przeprowadzonych wśród pracowników każdej z firmy biorących udział w tym konkursie. Ta podkategoria jest więc tak naprawdę podkategorią Pracownika – bo to pracownicy i ich opinie dawały firmom punkty. Wskaźnik lojalności NPS® jest dość nowym narzędziem jakościowym wykorzystywanym do badania lojalności klienta ale także pracownika opartej na skłonności do polecania innym firmy z której produktów korzysta (klient), lub w której pracuje (pracownik). Wyniki takich badań zawsze budzą emocje, bo żadna z firm nie ma możliwości bezpośredniego wpływania na osiągany wynik. Jest on wyrazem długoletnich starań o to, by pracownicy czuli się związani z firmą , byli jej lojalni a przez to bardziej zaangażowani i efektywni.
  1. Badania przeprowadza firma Direction Group Poland Marka Masalskiego – szczegółowe wyniki badań nie są przez nas podawane do publicznej wiadomości.

Przypomnijmy jeszcze, że:
do 25 października czekamy na zgłoszenia firm do Złotej Setki, konkursów o tytuł Eksportera i Inwestora Roku oraz do  konkursu i tytułu najlepszy Pracodawca.

Najlepszy Pracodawca